x
x

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Bereme ochranu údajů vážně

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při vaší návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně IP adresu vašeho poskytovatele internetu, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které u nás navštěvujete, a také datum a dobu trvání vaší návštěvy. Tyto informace jsou nutně vyžadovány pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Personalizované vyhodnocování těchto údajů se neprovádí.

Pokud nám pošlete údaje přes kontaktní formulář, budou tyto údaje uloženy v průběhu ukládání dat na naše servery. Vaše údaje zpracováváme výhradně za účelem zpracování vaší žádosti. S vašimi údaji je zacházeno zcela důvěrně. Vaše údaje nejsou předávány třetím stranám.

Zodpovědné místo:

Hirmer GmbH & Co. KG
Onlineshop
Stahlgruberring 20
D-81829 Mnichov
Tel.: +49 89-23683-0
E-mail: [email protected]

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Ty zahrnují vaše jméno, vaši adresu a vaši e-mailovou adresu. Pro návštěvu našich internetových stránek nám nemusíte sdělovat žádné osobní údaje. V některých případech potřebujeme pro nabídnutí požadované služby vaše jméno a adresu a také další informace.

Totéž platí také pro případ, kdy vám zasíláme informační materiál na přání, resp. když odpovídáme na vaše poptávky. V těchto případech vás na to vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze ty údaje, které jste nám zaslali automaticky nebo dobrovolně.

Když využíváte jednu z našich služeb, shromažďujeme zpravidla pouze ty údaje, které potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše služby. Možná se vás zeptáme na další informace, které jsou ale dobrovolné povahy. Kdykoli zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom vám mohli nabídnout naše služby nebo abychom mohli sledovat naše komerční cíle.

Automaticky ukládané neosobní údaje

Při vaší návštěvě našich internetových stránek ukládáme z administrativních a technických důvodů určité informace. Těmi jsou: Typ a verze používaného prohlížeče, datum a čas přístupu a také IP adresa. Tyto údaje jsou anonymizovány a jsou používány pouze pro statistické účely, resp. proto, abychom zlepšovali naše internetové a on-line služby. Tyto anonymizované údaje jsou ukládány na zabezpečené systémy – odděleně od osobních údajů – a nelze je přiřadit žádné konkrétní osobě. To znamená, že vaše osobní údaje jsou vždy chráněny.

Soubory cookie

Při vaší návštěvě našich internetových stránek můžeme na vašem počítači ukládat informace v podobě souborů cookie. Cookie jsou malé soubory, které jsou přenášeny z určitého internetového serveru do vašeho prohlížeče a na jeho pevný disk. Právní základ pro používání souborů cookie představuje podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Přitom se ukládá pouze adresa internetového protokolu – žádné jiné osobní údaje. Tato informace, která se ukládá v souborech cookie, umožňuje vaši identifikaci při příští návštěvě našich internetových stránek, což vám usnadní jejich používání.

Naše internetové stránky můžete samozřejmě navštěvovat také bez poskytnutí souhlasu s používáním souborů cookie. Pokud nechcete, aby byl váš počítač při příští návštěvě identifikován, můžete také používání souborů cookie odmítnout, a to tak, že změníte nastavení ve svém prohlížeči na „Odmítnout soubory cookie“. Příslušný postup naleznete v návodu k obsluze vašeho prohlížeče. Pokud odmítnete používání souborů cookie, může tím dojít k omezení funkčnosti některých sekcí našich internetových stránek.

Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají Google Tag Manager. Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje. Tento nástroj zajišťuje aktivaci dalších tagů, které shromažďují podle okolností údaje z vaší strany. Google Tag Manager k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla na úrovni domény nebo souborů cookie provedena deaktivace, bude platit pro všechny tagy pro sledování, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manageru. Upozornění o ochraně údajů Google pro tento nástroj naleznete zde: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Criteo (Personalizovaná reklama)

Tyto webové stránky využívají navíc službu Criteo-Service společnosti Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie. Pomocí této služby jsou nabízeny cílené reklamy uživatelům, kteří naše webové stránky již jednou navštívili a projevili zájem o naše služby. Tyto reklamy se zobrazují jak na našich webových stránkách, tak také na stránkách, které rovněž používají službu Criteo. Zobrazování této reklamy probíhá na základě informací o návštěvě příslušných internetových stránek, které jsou mj. uloženy v souborech cookie v počítači uživatele. Tyto textové soubory jsou načítány v rámci navazujících návštěv webových stránek pro cílená produktová doporučení. Za tímto účelem se v souborech cookie uloží náhodně generované identifikační číslo. Toto číslo ani tyto informace o vaší návštěvě internetových stránek vám nemohou být osobně přiřazeny. Tyto údaje nejsou v žádném případě používány pro identifikování vaší osoby jako návštěvníka našich webových stránek. Kliknutím na následující odkaz (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) můžete zamezit ukládání a používání informací službou Criteo a zde nastavit parametr „Opt-Out“ na „ON“. Při výběru „ON“ se ve vašem prohlížeči nastaví nový soubor cookie (Opt-Out cookie). Tento soubor cookie signalizuje službě Criteo, že Criteo nebude smět shromažďovat ani zpracovávat žádné údaje o vašem využívání internetu. Nastavením parametru na „OFF“ můžete tuto funkci opět aktivovat. Mějte na paměti, že toto nastavení musí být provedeno pro každý prohlížeč, který používáte. Pokud budou ve vašem prohlížeči smazány všechny soubory cookie, dotkne se to také souborů cookie pro zrušení registrace (Opt-Out cookie).

Google Analytics s funkcí anonymizace

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, webovou službu firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“ čili textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a jejichž prostřednictvím je umožněno analyzování používání webových stránek vaší osobou.

Informace vytvářené pomocí těchto souborů cookie, například čas, místo a frekvence návštěv webových stránek vaší osobou včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny do společnosti Google v USA a tam ukládány.

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics s dodatkem "_gat._anonymizeIp". Vaši IP adresu v tomto případě Google již v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních zemích dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí, a tím anonymizuje.

Google využívá tyto informace pro vyhodnocování používání našich webových stránek vaší osobou, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google bude tyto informace případně také předávat třetím stranám, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud tyto třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem Google.

Google nebude, podle vlastních údajů, spojovat vaši IP adresu v žádném případě s jinými daty Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás nicméně na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Google dále nabízí pro nejběžnější prohlížeče přídavnou deaktivační aplikaci, která vám poskytne větší kontrolu nad tím, které údaje Google shromažďuje o webových stránkách, které spouštíte. Tato přídavná aplikace sděluje JavaScriptu (ga.js) nástroje Google Analytics, že se do nástroje Google Analytics nemají přenášet žádné informace o návštěvě webových stránek. Tato přídavná deaktivační aplikace pro prohlížeč dostupná v rámci nástroje Google Analytics však nezabraňuje tomu, aby nám nebo jiným webovým analytickým službám, které případně používáme, byly zasílány informace. Další informace o instalaci přídavné aplikace prohlížeče získáte pomocí následujícího odkazu:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Při návštěvě našich stránek přes mobilní koncové zařízení (chytrý telefon nebo tablet) musíte namísto toho kliknout na tento odkaz, abyste zakázali do budoucna sledování těchto webových stránek pomocí Google Analytics. To je také možné jako alternativa k výše uvedené přídavné aplikaci prohlížeče. Kliknutím na tento odkaz se nastaví ve vašem prohlížeči soubor cookie pro zrušení registrace (Opt-Out cookie), který bude platný pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, bude smazána také Opt-Out cookie, takže budete muset kliknout na tento odkaz znovu.

Pokud jste souhlasili s tím, aby Google spojil váš pobyt na webových stránkách a v aplikaci s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google byly používány pro personalizaci reklamních sdělení, bude Google používat vaše údaje spolu s údaji Google Analytics pro vytváření seznamů cílových skupin pro aktivity v rámci opakovaného marketingu napříč všemi zařízeními. Za tímto účelem shromažďuje Google Analytics na našich stránkách nejprve vaše ID ověřené Google, které je spojeno s vaším účtem Google (také osobní údaje). Následně Google Analytics propojí vaše ID dočasně s vašimi údaji Google Analytics pro optimalizaci našich cílových skupin.

Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete to pomocí příslušných nastavení v sekci „Můj účet“ vašeho účtu Google zrušit.

Google Googleadservices / Google AdWords Conversion Tracking

Tyto webové stránky používají nástroje pro „Online-Marketing“ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. To slouží k identifikaci toho, zda návštěvník narazil na naše internetové stránky prostřednictvím reklamy Google. Google používá soubory cookie, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňují analyzování používání webových stránek. Soubory cookie pro takzvaný „conversion tracking“ se nastaví, pokud kliknete na reklamní sdělení vytvářené Google. Tyto soubory cookie pozbudou po uplynutí 30 dní své platnosti a nebudou sloužit pro osobní identifikaci. Pokud chcete „conversion tracking“ zabránit, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby byly soubory cookie z domény „googleadservices.com“ blokovány. Můžete také uplatnit své právo na zrušení registrace (Opt-Out). . Pokud se chcete o těchto metodách dozvědět více nebo byste chtěli vědět, jaké možnosti máte pro to, aby společnost Google tyto informace nemohla používat, klikněte zde:https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Econda

Pro přizpůsobování těchto webových stránek aktuálním potřebám a také pro jejich optimalizaci jsou shromažďovány a ukládány anonymizované údaje pomocí řešení a technologií firmy econda GmbH (www.econda.de) a z těchto dat jsou vytvářeny uživatelské profily s pseudonymy. Za tímto účelem mohou být používány soubory cookie, které umožňují opětovnou identifikaci určitého internetového prohlížeče. Uživatelské profily nicméně nejsou bez výslovného souhlasu návštěvníka spojovány s daty o nositeli pseudonymu. Zejména jsou IP adresy bezprostředně po příchodu znečitelněny, aby nebylo možné přiřazovat uživatelské profily k IP adresám. Návštěvníci těchto webových stránek mohou toto shromažďování a ukládání dat kdykoli do budoucna zrušit zde: http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html

Facebook Custom Audiences Pixels

Abychom mohli návštěvníkům našich webových stránek při jejich pobytu na Facebooku prezentovat požadovaná reklamní sdělení, používáme službu „Custom Audiences Pixel“ společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Za tímto účelem jsme na naše webové stránky implementovali Pixel společnosti Facebook, prostřednictvím kterého se při návštěvě našich webových stránek naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Přitom je na server společnosti Facebook odeslána informace o vaší návštěvě našich webových stránek a Facebook přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Bližší informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook a také o příslušných právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud chcete popsané propojení se službou společnosti Facebook zrušit, můžete tak učinit kliknutím na tento odkaz: Deaktivovat Facebook Custom Audiences!

Kupona (retargeting)

Na těchto stránkách využíváme technologie retargetingu firmy Kupona GmbH, Frankfurter Straße 8, 36043 Fulda. Pro optimalizovanou přípravu reklamních kampaní na internetu shromažďuje firma Kupona na našich stránkách anonymizované informace a údaje o prohlížení stránek uživateli. Při tom se ve vašem počítači ukládají soubory cookie. To umožňuje firmě Kupona pomocí algoritmického analyzování prohlížení stránek zobrazovat cílená produktová doporučení v podobě reklamních bannerů také na dalších webových stránkách. Používání souborů cookie přitom slouží výhradně pro optimalizování nabídky. Osobní identifikace uživatele je vypnuta, ani nejsou odesílány údaje třetím stranám. Pokud si přesto přejete zrušit používání anonymizovaných souborů cookie a příslušné analyzování vašeho prohlížení stránek, můžete tak učinit zde: http://datenschutz.kupona.de/?cus=%28HEIASID%29

Microsoft Bing Ads

Na našich stránkách využíváme službu Conversion Tracking společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads přitom ve vašem počítači nastaví soubor cookie, když na naše webové stránky přejdete přes reklamu Microsoft Bing. Microsoft Bing a my tímto způsobem poznáme, že někdo kliknul na určitou reklamu, byl přesměrován na naše webové stránky a dostal se na předem určenou cílovou stránku (konverzní stránka). Při tom se dozvíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a poté byli přesměrováni na konverzní stránku. Nejsou sdělovány žádné osobní informace o totožnosti uživatele.

Pokud si přejete, aby Microsoft nepoužíval dle výše uvedené specifikace informace o vašem prohlížení, můžete příslušné soubory cookie za tímto účelem odmítnout – například provedením nastavení v prohlížeči, které všeobecně deaktivuje automatické nastavování souborů cookie. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvářených pomocí souborů cookie a týkajících se používání webových stránek vaší osobou a také zpracovávání těchto údajů společností Microsoft, a to zrušením registrace na následujícím odkazu: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Další informace týkající se ochrany údajů a používání souborů cookie ze strany Microsoftu a Bing Ads naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft na odkazu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Yahoo Analytics

Yahoo Web Analytics při shromažďování údajů o návštěvnících těchto webových stránek používá pixelové tagy a soubory cookie. Tyto údaje jsou odesílány jako součást vaší interakce s těmito webovými stránkami z vašeho webového prohlížeče do společnosti Yahoo. Tyto údaje běžně zahrnují dobu, kterou jste na našich webových stránkách strávili, odkazy, na které jste klikli, nebo reklamu, která byla na těchto stránkách zobrazena. Tyto údaje jsou shromažďovány službou Yahoo Web-Analytics, aby společnost Yahoo mohla shromažďovat statistické informace. Soubory cookie používané službou Yahoo Web-Analytics neobsahují žádné osobní údaje jako například jméno, věk nebo telefonní číslo. Tyto informace shromažďujeme jménem našich zákazníků. Je možné, že nám naši zákazníci poskytnou osobní údaje jako například e-mailové adresy, které jsou zaznamenávány do statistických zpráv. Tyto zprávy nebo podobné osobní údaje o našich uživatelích předáváme výhradně zákazníkům, jejichž jménem tyto údaje shromažďujeme. Naši zákazníci jsou smluvně vázáni zveřejňovat informace o shromažďování a schvalování údajů prostřednictvím Yahoo na svých webových stránkách. Kromě toho můžeme data prohlížeče shromažďovaná pomocí služby Yahoo Web-Analytics používat ke zdokonalování našich produktů a služeb a zobrazování reklam na zboží a služby, které naše zákazníky zajímají. Většina prohlížečů akceptuje soubory cookie podle vašich výchozích nastavení. Nastavení vašeho prohlížeče můžete změnit, aby nebyly povoleny vůbec žádné soubory cookie, resp. nebyly povoleny soubory cookie třetích stran. Pokud nepovolíte žádné soubory cookie, nebudete se moci případně přihlásit k webovým stránkám nebo nebudete moci používat žádné funkce, u kterých jsou vyžadovány soubory cookie. Pokud si přejete, aby společnost Yahoo neshromažďovala a nezpracovávala údaje o výše popsaných aktivitách na těchto webových stránkách, můžete provést deaktivaci zde. Toto nastavení se týká používání informací, a to jak naším jménem, tak také ze strany společnosti Yahoo za již popsanými účely. Informace o tom, jak společnost Yahoo nakládá s vašimi údaji, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

Trusted Shops

Pokud jste nám k tomu udělili během nebo po vaší objednávce svůj výslovný souhlas, zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole nebo kliknutím na k tomu určené tlačítko („Ohodnotit později“) přeneseme vaši e-mailovou adresu pro připomenutí hodnocení vaší objednávky do firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem (www.trustedshops.de), aby vám e-mailem připomenula možnost provedení hodnocení. Tento souhlas můžete kdykoli odesláním zprávy nám nebo přímo firmě Trusted Shops zrušit.

Zákaznický účet

Pro každého zákazníka, který je příslušně zaregistrován, vytvoříme heslem chráněný přístup k jeho údajům (zákaznický účet), které jsou u nás uloženy. Zde si můžete zobrazit informace o svých dokončených, otevřených a nedávno odeslaných objednávkách a údaje o své adrese, bankovním spojení a newsletteru. Tímto se zavazujete, že budete s osobními přístupovými údaji zacházet důvěrně a nebudete je zpřístupňovat třetím stranám. Nepřebíráme záruku za zneužívání hesel, ledaže bychom za zneužití zodpovídali. Pomocí funkce „zůstat přihlášen“ bychom vám chtěli vaši návštěvu našich webových stránek co nejvíce zpříjemnit. Tato funkce vám umožňuje používat naše služby, aniž byste se museli pokaždé znovu přihlásit. Z bezpečnostních důvodů budete nicméně vždy ještě jednou vyzváni k zadání vašeho hesla, pokud budou prováděny změny vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít zadat objednávku. Doporučujeme vám tuto funkci nepoužívat, pokud počítač používá několik uživatelů. Upozorňujeme na to, že funkce „zůstat přihlášen“ není dostupná, pokud používáte nastavení automatického smazání uložených souborů cookie po ukončení relace.

Newsletter

Pro zasílání newsletteru používáme takzvanou metodu Double Opt-In, tj. že vám newsletter budeme zasílat e-mailem pouze tehdy, pokud jste nám předtím výslovně potvrdili, že máme službu zasílání newsletterů aktivovat. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu potvrdili, že chcete náš newsletter dostávat. Při vašem přihlášení k našemu newsletteru uložíme vaši IP adresu a datum. Toto uložení bude sloužit jako doklad pro případ, že by nějaká třetí strana zneužila vaši e-mailovou adresu, aby vás bez vašeho vědomí či informování přihlásila k odběru newsletteru. Pokud od nás později nebudete chtít dostávat žádné newslettery, můžete tento souhlas kdykoli zrušit, aniž by tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

Bezpečnost

Provedli jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření pro ochranu vašich údajů proti ztrátě, zničení, manipulaci a nepovolenému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci a také naši partneři jsou povinni dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou tyto údaje před provedením přenosu zašifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou zneužít třetí strany. Naše bezpečnostní opatření podléhají neustálému procesu zdokonalování a naše prohlášení o ochraně osobních údajů jsou neustále modifikována. Ujistěte se, zda máte nejnovější verzi.

Práva dotčených osob

Provedli jsme technická a bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních údajů proti ztrátě, zničení, manipulaci a nepovolenému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů.

Vždy, když se budete chtít informovat o tom, které osobní údaje o vás ukládáme, resp. pokud budete chtít nechat tyto údaje opravit nebo smazat, kontaktujte nás prosím. Dále máte právo na omezení zpracovávání (čl. 18 GDPR), právo na zrušení zpracovávání (čl. 21 GDPR) a také právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). V těchto případech kontaktujte přímo nás.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud by to bylo nutné vzhledem k novým technologiím. Ujistěte se, zda máte nejnovější verzi. V případě provádění zásadních změn v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vám tuto skutečnost oznámíme na našich webových stránkách.

Všichni zájemci a návštěvníci našich internetových stránek nás mohou kontaktovat s ohledem na dotazy týkající se ochrany osobních údajů na adrese:

Matthias Hassler LL.M.
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Řezno (Regensburg)

Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-mail: [email protected]
WWW: www.projekt29.de

Pokud by osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů nebyla schopná vyřídit vaši žádost k vaší spokojenosti, máte v každém případě právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu pro kontrolu osobních údajů.