Ochrana Dat

Vaše zákaznická data

Získávání, zpracovávání a používání Vašich dat

Ochrana Vaší soukromé sféry má pro nás velký význam. Proto je samozřejmé, že dodržujeme zákonná ustanovení o ochraně dat a s osobními daty zacházíme přísně důvěrně. Můžete navštívit naši stránku, aniž byste uváděli údaje o své osobě. Ukládáme pouze přístupová data bez vztahu k osobám jako např. jméno Vašeho internetového poskytovatele, stránku, ze které jste nás navštívili nebo jméno požadovaného souboru. Tato data jsou vyhodnocována výlučně za účelem zlepšení naší nabídky a neumožňují spojení s Vaší osobou.

Osobní data jsou získávána pouze tehdy, když nám je dobrovolně sdělíte v rámci Vaší objednávky zboží, při založení zákaznického účtu nebo při registraci pro zasílání našich novinek nebo našich prospektů. Vámi sdělená data ukládáme a používáme za účelem splnění a realizace Vaší objednávky jakož i pro případnou pozdější realizaci záruky. Telefonicky Vás kontaktujeme pouze pro případné dotazy, pokud je to nutné k provedení Vaší objednávky nebo našich servisních služeb. Vaši e-mailovou adresu používáme s Vaším svolením pro zákaznické ankety za účelem zlepšení naší nabídky, jakož i pro předání narozeninových přání a poukázek. Svolení můžete kdykoliv s účinkem pro budoucnost odvolat. Při přihlášení do newsletteru používáme Vaši e-mailovou adresu s Vaším svolením k tomu, abychom Vás pravidelně e-mailem informovali o našich produktech, obzvláště o mimořádných akcích a akcích, a to do té doby, než se z odběru našich novinek odhlásíte. Při přihlášení k zasílání našich prospektů používáme Vaši adresu s Vaším svolením k tomu, abychom Vás pravidelně poštou informovali o našich produktech.

Šíření osobních dat

Založením zákaznického účtu souhlasím s tím, že budou moje data předána společnosti Hirmer Eckerle Service GmbH & Co. KG, Lilienthalallee 20, 80939 Mnichov, Německo. Zde budou zpracována a použita k tomu, aby bylo umožněno přihlášení do online obchodu na hirmer-velke-velikosti.cz, hirmer.de, hirmer-grosse-groessen.de a eckerle.de a aby byly zpřístupněny funkce zákaznického účtu (objednávky, přehled objednávek a sledování zásilky). Vaše data budou předána zasilatelské firmě pověřené dodávkou, pokud je to nutné k dodání zboží. Za účelem realizace plateb předáváme Vaše platební údaje bankovnímu ústavu pověřenému platbou. Vaše osobní data jakož i osobní data příjemce zásilky, uvedená v rámci online objednávky a potřebná k realizaci tohoto obchodního vztahu jsou stejně jako případně data z níže popsané informace o bonitě společností Hirmer získávána, zpracovávána a používána v souladu  se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Za účelem zaslání zboží jsou data předána firmě, kterou tím společnost Hirmer pověřila v rámci zpracování dat zakázky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a to Hirmer Eckerle Service GmbH & Co. KG, Lilienthalallee 20, 80939 Mnichov, Německo a zde jsou zpracovávána a využívána k uvedeným účelům.

Za účelem vyúčtování a vedení účetnictví jsou data předána firmě, kterou tím společnost Hirmer pověřila v rámci zpracování dat zakázky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a to Hirmer Eckerle Service GmbH & Co. KG, Lilienthalallee 20, 80939 Mnichov, Německo, a zde jsou zpracovávána a využívána k uvedeným účelům.

Za účelem zasílání novinek a prospektů jsou potřebná data předána firmě, kterou tím společnost Hirmer pověřila v rámci zpracování dat zakázky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a to společnosti Hirmer Grosse Grössen GmbH & Co. KG, Kaufingerstrasse 28, 80331 Mnichov, Německo a zde jsou zpracována a využívána k uvedeným účelům.

Ohledně uložených dat, která se Vás týkají, můžete kdykoliv požadovat informace u uvedených podniků jakož i u společnosti Hirmer.

Data nejsou dále šířena jiným třetím osobám.

Zpracování platby

V závislosti na zvoleném způsobu platby předáme Vaše osobní údaje následujícím třetím stranám: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“); Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg („amazon pay“); Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München („okamžitý převod“); banka, u níž máte vedený účet, případně společnost, která Vám vydala platební kartu („inkaso“/„kreditní karta“); BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin („nákup na fakturu“); DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn („dobírka“). Právním základem je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR).

Při platbě inkasem nebo kreditní kartou jsou Vaše platební údaje shromažďovány a zpracovány z našeho pověření poskytovatelem platebních služeb, společností Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, a to prostřednictvím „Payengine“ integrovaného do našich webových stránek.

Právo na informace

Podle spolkového zákona o ochraně dat máte právo na bezplatné informace o Vašich uložených datech popř. právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto dat.

SSL - pro Vaše bezpečí

Bezpečí dat

Vaše osobní data jsou v procesu objednávky přenášena přes internet kódovaně prostřednictvím SSL v3, RC4, RSA s 1024 bitovou výměnou, vystaveno Thawte Server Certification Authority. Naši webovou stránku a ostatní systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření Vašich dat neoprávněnými osobami. Přístup k Vašemu zákaznickému účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. Se svými přístupovými informacemi byste měli neustále zacházet důvěrně a zavírat okno prohlížeče vždy, když jste ukončili komunikaci s námi, obzvláště pokud počítač používáte společně s ostatními.

Soubory cookie

Používání souborů cookie

Na různých stránkách používáme soubory cookie, abychom mohli učinit návštěvu našich webových stránek atraktivní a umožnit využívání určitých funkcí. Jedná se přitom o malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači.

Akceptování souborů cookie není předpokladem k návštěvě našich webových stránek. Upozorňujeme však na to, že používání funkce košíku a objednávka produktů je možná pouze tehdy, když nám soubory cookie povolíte.

V zásadě se rozlišují 2 různé druhy souborů cookie, takzvané session cookie, které jsou smazány, jakmile zavřete Váš prohlížeč, a dočasné/permanentní soubory cookie, které jsou na Vašem datovém nosiči uloženy na delší nebo neomezenou dobu. Toto uložení nám pomáhá pro Vás optimálně utvářet naše webové stránky a naše nabídky a Vám usnadňuje užívání tím, že například nemusíte neustále opakovaně zadávat určité údaje, které uložíte.

Většina souborů cookie, které používáme, je po zavření prohlížeče resp. po konci session automaticky smazána z Vašeho pevného disku. Tyto soubory cookie jsou například potřebné k tomu, aby Vám nabídly funkci košíku přes více stránek. Navíc používáme také soubory cookie, které zůstávají uloženy na Vašem pevném disku. Při další návštěvě je pak automaticky rozpoznáno, že jste u nás již byli a která zadání a nastavení upřednostňujete. Tyto dočasné nebo i permanentní soubory cookie jsou uloženy na Vašem pevném disku a samy od sebe se smažou po zadané době. Zejména tyto soubory cookie slouží především k většímu uživatelskému komfortu, efektivitě a bezpečnosti naší nabídky. Díky těmto souborům je například možné, aby se Vám na stránce zobrazovaly informace uzpůsobené speciálně podle Vašich zájmů. Výlučný účel těchto souborů cookie spočívá v tom, aby mohla být naše nabídka co nejlépe upravena podle Vašich přání a aby pro Vás bylo surfování na našich stránkách co nejkomfortnější.

V souborech cookie, které používáme, nejsou ukládána žádná osobní data. Námi používané soubory cookie tedy nelze přiřadit k žádné určité osobě a tedy ani k Vám. Při aktivaci souboru cookie tento dostane přiřazeno identifikační číslo. Přiřazení Vašich osobních údajů k tomuto identifikačnímu číslu není nikdy možné a neprovádí se. Vaše jméno, Vaše IP adresa nebo podobná data, která by umožnila přiřazení souboru cookie k Vám, se nikdy neprovádí. Na základě technologie cookie obdržíme pouze pseudonymizované informace, například o tom, které stránky našeho obchodu byly navštíveny, které výrobky prohlédnuty, atd.

Na našich webových stránkách jsou na základě technologie cookie shromažďována data za účelem optimalizace naší reklamy a celé online nabídky. Tato data nejsou používána k Vaší osobní identifikaci, nýbrž slouží pouze k pseudonymnímu vyhodnocení užívání webových stránek. Vaše data nejsou nikdy spojována s námi uloženými osobními daty. Prostřednictvím této technologie Vám můžeme prezentovat velmi cílenou reklamu (například reklamu, která je orientována na to, že jste si v posledních dnech prohlíželi výlučně obleky). Naším cílem přitom je utvářet naši online nabídku pro Vás co nejatraktivněji a prezentovat Vám reklamu, která odpovídá Vašim oblastem zájmů.

Naše webové stránky přitom používají takzvané retargetingové technologie. Tyto technologie využíváme k tomu, abychom pro Vás udělali internetovou nabídku zajímavější. Tato technika umožňuje oslovovat reklamou internetové uživatele, kteří se již zajímali o náš obchod a naše produkty, na webových stránkách našich partnerů. Zobrazení těchto reklamních prostředků na stránkách našich partnerů probíhá na základě technologie cookie a analýzy předchozího uživatelského chování. Tato forma reklamy probíhá zcela pseudonymně. Nejsou ukládána žádná osobní data a s Vašimi osobními daty také nejsou spojovány žádné uživatelské profily.

Ve Vašem prohlížeči můžete nastavit, že ukládání souborů cookie bude akceptováno jen při Vašem souhlasu. Pokud chcete akceptovat pouze naše soubory cookie, avšak ne soubory cookie našich poskytovatelů služeb a partnerů, můžete ve Vašem prohlížeči zvolit nastavení „blokovat soubory cookie třetích poskytovatelů".

Zpravidla se Vám v liště menu Vašeho webového prohlížeče zobrazí prostřednictvím pomocné funkce, jak můžete odmítnout nové soubory cookie a vypnout již získané.

Diagnostika chyb „AppCenter Analytics“

Naše aplikace používá službu diagnostiky chyb „AppCenter Analytics“ poskytovanou společností Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. (dále jen „Microsoft“). Pokud dojde při používání aplikace k jejímu selhání nebo neočekávaným chybám, budou společnosti Microsoft zaslány specifické informace, konkrétně typ zařízení, verze operačního systému, datum a čas chyby, země, z níž dotaz pochází a nastavený jazyk operačního systému. „AppCenter Analytics“ se bude používat výhradně bez informací o Vaší IP adrese nebo jiných osobních údajích. Další informace k ochraně osobních údajů najdete zde: https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/data-collected

Econda

Za účelem potřebné tvorby a optimalizace této webové stránky jsou prostřednictvím řešení a technologií společnosti econda GmbH (http://www.econda.de/en/) evidována a ukládána anonymizovaná data a z těchto dat jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie, které umožní rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily však nejsou bez výslovného souhlasu návštěvníka spojovány s daty o nositeli pseudonymu. Zejména u IP adres je bezprostředně po dojití znemožněno jejich rozpoznání, čímž není možné přiřazení uživatelských profilů k IP adresám. Návštěvníci této webové stránky mohou kdykoliv s budoucím účinkem odvolat souhlas s touto evidencí a ukládáním dat.“ (Poznámka: Při odvolání prosím respektujte tento odkaz: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/)

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky. Informace o Vašem užívání této webové stránky vyprodukované soubory cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde uloženy. V případě aktivování anonymizace IP na této webové stránce je však Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a zde zkrácena. Na základě pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace za účelem vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, aby sestavil zprávy o aktivitách webové stránky a aby poskytl další služby provozovateli webové stránky, které jsou spojeny s užíváním webové stránky a užíváním internetu. IP adresa předaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče není spojena s žádnými daty z Google. Odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče můžete zamezit ukládání souborů cookie; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Navíc můžete zamezit Google v evidenci dat vyprodukovaných soubory cookie a vztahujících se k Vašemu užívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) jakož i zpracování těchto dat ze strany Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na tomto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Můžete zamezit evidenci Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Bude vytvořen soubor opt-out-cookie, který zamezí budoucí evidenci Vašich dat při návštěvě této webové stránky: deaktivovat Google Analytics Bližší informace k podmínkám užívání a ochraně dat naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme na to, že Google Analytics byl na této webové stránce rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“ za účelem zajištění anonymizované evidence IP adres (tzv. maskování IP).

Ověření platební schopnosti

Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší možnosti výběru platební metody, musíme nejprve sebe i vás ochránit před jejím zneužitím. Za tímto účelem zasíláme pro ověření platební schopnosti požadované osobní údaje, včetně vaší adresy, firmě creditPass, c/o TeleGo GmbH, Mehlbeerenstraße 4, 82024 Taufkirchen, která provede na základě matematicko-statistických metod příslušné ohodnocení. Do výpočtu hodnoty pravděpodobnosti se použije také vaše adresa. V této souvislosti je společnost Hirmer oprávněna si přes creditPass vyžádat - od HIT Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH, Eiffestraße 76, 20537 Hamburg, od infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, od CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss a také od Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg, informace o platební schopnosti za účelem kontroly úvěru a získat a uložit údaje za účelem ověření platnosti adresy a kontroly doručitelnosti firmou Deutsche Post Direkt, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn.

Získané informace o statistické pravděpodobnosti platební neschopnosti („Hodnota pravděpodobnosti“) použijeme pro uvážlivé rozhodnutí o platebních možnostech, které vám poskytneme.

Nebudete-li souhlasit s platební metodou/platebními metodami, které vám byly nabídnuty na základě tohoto automatizovaného procesu, můžete nás kontaktovat písemně poštou nebo zasláním e-mailu na [email protected] Poté znovu přezkoumáme své rozhodnutí s ohledem k vašemu stanovisku.

Můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s předáváním vašich údajů třetím stranám. Za tímto účelem stačí poslat zprávu v textové podobě (např. e-mailem, faxem, poštou). V této souvislosti bychom vás nicméně chtěli upozornit na to, že v takovém případě budete moci využít již jen platební metody Platba předem.

HotJar

Tyto stránky využívají analytickou službu HotJar ke zlepšení uživatelské přívětivosti a zkušeností zákazníků. Díky ní lze zaznamenávat kliknutí i pohyby myší.

Stejně tak lze zaznamenávat stisknutí kláves na této webové stránce. Záznam však není personifikovaný, a zůstává tedy pouze anonymní.

HotJar tyto informace nezaznamenává na stránkách, které systém HotJar nepoužívají.

Službu HotJar můžete deaktivovat dle instrukcí na adrese https://www.hotjar.com/opt-out.

Sociální pluginy Facebooku

Tato webová stránka používá takzvané sociání pluginy („pluginy“) sociální sítě Facebook, který je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy jsou označeny logem facebooku nebo dodatkem „sociální plugin facebooku“ resp. facebook sociální plugin“. Přehled pluginů facebooku a jejich vzhled naleznete zde: http://developers.facebook.com/plugins. Pokud vyvoláte stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plugin, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery facebooku. Obsah pluginu je facebookem přímo předán Vašemu prohlížeči a z něho navázán na webovou stránku. Zapojením pluginu získá facebook informaci, že Váš prohlížeč vyvolal odpovídající stránku našeho webové prezentace, i pokud nemáte facebookový účet nebo nejste na facebooku právě přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je Vaším prohlížečem přímo zaslána na server facebooku v USA a zde uložena. Pokud jste přihlášeni na facebooku, může facebook návštěvu naší webové stránky přímo přiřadit k Vašemu facebookovému účtu. Pokud provádíte interakci s pluginy, například stisknete tlačítko „to se mi líbí“ nebo dáte komentář, je odpovídající informace předána rovněž přímo na server facebooku a zde uložena. Informace jsou navíc na facebooku zveřejňovány a zobrazovány Vašim facebookovým přátelům. Facebook může tyto informace využívat za účelem reklamy, průzkumu trhu a potřebné tvorbě facebookových stránek. Za tímto účelem jsou sestavovány facebookové profily uživatelů, zájmů a vztahů, např. za účelem vyhodnocení Vašeho používání naší webové stránky s ohledem na reklamní inzeráty, které se Vám zobrazují na facebooku, za účelem informování ostatních uživatelů facebooku o Vašich aktivitách na naší webové stránce a poskytování dalších služeb spojených s užíváním facebooku. Pokud nechcete, aby facebook přiřazoval data shromážděná prostřednictvím naší webové prezentace k Vašemu facebookovému účtu, musíte se před Vaší návštěvou naší webové stránky na facebooku odhlásit. Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a používání dat ze strany facebooku, jakož i Vaše související práva a možnosti nastavení k ochraně Vaší privátní sféry zjistíte z pokynů k ochraně dat na facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Souhlas s cookies s Usercentrics

Tento web používá technologii „Cookie Consent“ k získání Vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve Vašem zařízení a s jejich dokumentováním v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, webová stránka: https://usercentrics.com/ (dále jen „Usercentrics“).

Když vstoupíte na náš web, budou do Usercentrics přenášena následující data:

  • • Váš souhlas (Vaše souhlasy) nebo odvolání Vašeho souhlasu (Vašich souhlasů)
  • • Vaše IP adresa
  • • Informace o Vašem prohlížeči
  • • Informace o Vašem koncovém zařízení
  • • Čas Vaší návštěvy webové stránky

Kromě toho Usercentrics uloží ve Vašem prohlížeči soubor cookie, aby Vám mohl přiřadit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděná data budou uložena, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, o vymazání samotného souboru cookie od Usercentrics nebo dokud nezanikne účel pro ukládání dat. Povinné zákonné povinnosti ukládání zůstávají nedotčeny.

Používání Usercentrics probíhá za účelem získání právně požadovaného souhlasu s nasazením cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

WhatsApp

Našim zákazníkům nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím aplikace Messenger WhatsApp. Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím aplikace Messenger WhatsApp, automaticky nám pošlete číslo svého mobilu. To nebude přiřazeno k Vašim zákaznickým údajům a nebude využíváno pro další navazování kontaktu ze strany společnosti Hirmer VELKÉ VELIKOSTI.

Právní prohlášení (jako jsou nabídky, smlouvy nebo změny ve smlouvách) nebudou přes WhatsApp odesílána, ani tak nemohou být přijímána. Náš zákaznický servis je Vám pro výše uvedené požadavky ochotně k dispozici.

Zákaznický servis: +49 (0)89 679712 - 910

[email protected]

Platí uživatelské podmínky a ustanovení o ochraně osobních údajů aplikace WhatsApp. www.whatsapp.com/legal

Odvolání souhlasů

Níže uvedené souhlasy jste popř. výslovně udělili v průběhu objednacího procesu. Chtěli bychom Vás upozornit na to, že můžete Váš souhlas kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat.

Založením zákaznického účtu souhlasím s tím, aby byla moje data předána společnosti Hirmer Eckerle Service GmbH & Co. KG, Lilienthalallee 20, 80939 Mnichov, Německo. Zde budou zpracována a používána za účelem umožnění přihlášení v online obchodech na hirmer.de, hirmer-grosse-groessen.de a eckerle.de a zpřístupnění funkcí zákaznického účtu (objednávky, přehled objednávek a sledování zásilek). Svůj souhlas mohu kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat neformálním sdělením, např. e-mailem na adresu [email protected].

Chci pravidelně e-mailem dostávat novniky Hirmer Velké Velikosti se zajímavými nabídkami. Moje e-mailová adresa nebude předána dalších firmám. Tento souhlas k použití mé e-mailové adresy pro odběr novinek Hirmer Velké Velikosti mohu kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat formou neformálního sdělení, např. e-mailem na adresu [email protected]

Kontaktní pro ochranu dat

V případě otázek ohledně získávání, zpracování nebo používání Vašich osobních dat, při informacích, opravách, zablokování nebo vymazání dat jakož i v případě odvolání udělených souhlasů se prosím obracejte na:

Hirmer GROSSE GRÖSSEN Online GmbH
Stahlgruberring 20
81829 Mnichov, Německo
E-Mail: [email protected]